I medhald av plan- og bygningslova § 12-3, og på vegne av eigarane av g/bnr. 7/45, blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for g/bnr. 7/45 og deler av 7/1 i Sykkylven kommune.

Dokumenter: