Kontakt oss på telefon eller epost, for å avtale et møte.
Plot arkitekter, arkitekt ålesund

Med lokal og internasjonal erfaring håndterer vi alle typer oppdrag innenfor arkitektfaget. Vi leverer solide prosjekter bygget på vår faglige tyngde og et brennende engasjement for stedets egenart og fremtidens arkitektur.

Vi kan tilby strategisk tidligfaserådgivning med kunnskap og kompetanse for å gjøre kvalifiserte riktige valg i prosjektutviklingen i en tidlig fase. Her legges premissene som senker risiko og gir verdiskaping for våre oppdragsgivere.

Våre faglige målsetninger handler også om å styrke kvalitetene i både landlige og urbane områder med økende press på arealutnyttelse, se helheten og tenke langsiktig og bærekraftig.

Vi tar hånd om hele planleggings- og byggefasen – fra arealplanlegging til detaljprosjektering av alle typer bygg – nybygg og rehabilitering.

Vi samarbeider med landskapsarkitekter og har gode relasjoner til lokale konsulentmiljøer innen tekniske fag.

Kontoret har spesialkompetanse innenfor følgende kategorier:

  • Boliger og hytter
  • Rehabilitering
  • Interiørarkitektur
  • Kulturbygg
  • Helseinstitusjoner
  • Kontor- og forretningsbygg Industri, lager og prosessanlegg
  • Reguleringsplaner
  • Prosjekteringsledelse

Plot Arkitekter har sentral godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende i tiltaksklasse 3.

Jorun Helseth Borlaug, plot arkitekter, arkitekt ålesund
Jorun Helseth Borlaug
Sivilarkitekt MNAL, partner og grunnlegger av Plot.
Født i 1969, uteksaminert som sivilarkitekt fra NTH i 1994. Grunnla Plot Arkitekter sammen med Øyvind Drageseth og Synnøve Devold etter en årrekke med egen praksis og ansettelse i ulike arkitektkontor. Jorun Helseth Borlaug har bred og lang erfaring både som arkitekt og plankonsulent. Hun har solid erfaring innen prosjekteringsledelse, og har hatt prosjekteringsansvar for flere større næringsbygg og boligprosjekt.
Øyvind Drageseth, plot arkitekter, arkitekt ålesund
Øyvind Drageseth
Sivilarkitekt MNAL, partner og grunnlegger av Plot.
Født i 1955, uteksaminert som sivilarkitekt fra NTH i 1982. Øyvind Drageseth grunnla Plot arkitekter sammen med Synnøve Devold og Jorun Helseth Borlaug i 2010, etter å ha drevet egen praksis i 20 år. I perioden 1986-1995 jobbet han blant annet som kommunal saksbehandler. Øyvind Drageseth har lang og solid erfaring som prosjekteringsleder. Han har bred erfaring som arkitekt, og har hatt prosjekteringsansvar for større helsebygg, næringsbygg og boligprosjekter.
Synnøve Devold, plot arkitekter, arkitekt ålesund
Synnøve Devold
Sivilarkitekt MNAL, partner, grunnlegger av Plot.
Født i 1963, uteksaminert som sivilarkitekt fra NTH i 1988. Grunnla Plot Arkitekter sammen med Jorun Helseth Borlaug og Øyvind Drageseth i 2010, etter å ha drevet egen praksis i 14 år. Synnøve Devold var tidligere ansatt ved Narud Stokke Wiig og LPO arkitekter i Oslo. Hun har bred erfaring spesielt innen boligprosjektering, i tillegg til solid erfaring med prosjektering av næringsbygg, barnehager, helsebygg. Hun er en erfaren prosjekteringsleder.
Vendel Brandal, Plot arkitekter, arkitekt ålesund
Vendel Brandal
Master i arkitektur, partner.
Født i 1981, master i arkitektur fra Arkitektskolen i Aarhus (2008) og psykologi grunnfag fra NTNU (2001). Jobbet hos mmw arkitekter i Oslo og Invit arkitekter i Ålesund før hun kom til Plot i 2015. Vendel Brandal er en erfaren oppdragsleder og har jobbet med større prosjekter av typen helsebygg, næringsbygg og barnehager, i tillegg til mindre prosjekter som bolig, scenografi og Nasjonale Turistveger.
Mathilde Herdahl, plot arkitekter, arkitekt ålesund
Mathilde Herdahl
Master i Arkitektur, daglig leder og partner.
Født i 1980, master i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2008) og sosialantroplogi grunnfag fra Universitet i Bergen (2001). Jobbet hos Lands Architetture i Lugano, Sveits (2010-2014) før hun kom til Plot. Mathilde Herdahl har kompetanse innen reguleringsarbeid i tillegg til å være en erfaren oppdragsleder som har jobbet med større og mindre prosjekter av typen næring og bolig.
Camilla Nystuen Waldal, plot arkitekter, interiorarkitekt ålesund
Camilla Nystuen Waldal
Master i interiørarkitektur
Født 1982, master i interiørarkitektur fra KHIO. Har jobbet hos Tuvalu arkitekter i Oslo før hun kom til Plot. Håndterer hele prosessen fra konseptutvikling og etablering av romlige løsninger til siste finish i form av materialpalett og produktvalg, og samarbeider tett med arkitekten. Har de senere år arbeidet spesielt med utvikling av serveringssteder, med alt fra helhetlig interiør til uttegning av spesialinnredning, og transformasjon - nye program inn i gamle bygningsmasser.
Stine lr
Stine Skjevik Thomassen
Master i Arkitektur
Født i 1989, master i arkitektur fra NTNU i Trondheim og Arkitektskolen i Aarhus (2014). Hun har jobbet hos Cobe i Berlin og Invit arkitekter i Ålesund før hun kom til Plot i 2022. Stine Skjevik Thommassen har erfaring fra større og mindre prosjekter av typen bolig, næringsbygg, hotell og badeanlegg. Har i tillegg erfaring fra reguleringsarbeid og byplanlegging.
Silje lr
Silje Kristine Skrede
Sivilarkitekt MNAL
Født 1976, sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo (2001). Har jobbet hos Solheim og Søvik, Nordplan og Invit Arkitekter før hun kom til Plot i 2022. Silje er en erfaren arkitekt og har jobbet med større prosjekt av typen helsebygg, undervisningsbygg, boligbygg og idrettsanlegg i tillegg til eneboliger og fritidsboliger. Hun har også vært delaktig i landskapsprosjekt og rehabilitering av jugendbebyggelse.

Vi er alltid på jakt etter flinke folk. Ta gjerne kontakt på post@plot-arkitekter.no.