Glamox
Åse omsorgssenter og legevakt
Prosjektet omfatter ny interkommunal legevakt og KAD-avdeling, samt omsorgssenter og overgrepsmottak.
Kategori
Offentlig
Byggeår
2015 —2017
Størrelse
7700 kvm
Sted
Åsesvingen 16, Ålesund

Prosjektet omfatter hovedombygging med fasadeendring og påbygging av eksisterende bygningsmasse, samt tilbygg for ny legevakt, overgrepsmottak, kommunalt akutt døgmottak, med mer. Eksisterende og ny bebyggelse er utformet med tanke på å skape en bygningsmasse med et helhetlig uttrykk. Cirka 4000 kvm er rehabilitert fra skallet (betongråbygget) av den gamle sjukeheimen fra 1980. Hele bygget har passivhusstandard. 

svart og kvit fasade, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
balkong, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
fasadedetalj, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
svart og kvitt, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
ny fasade eksisternde bygg, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
svart nybygg, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
hovedinngang, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkitekter
balkong 2, åse omsorgssenter og legevakt, plot arkikter