BERLIHUSET_illustrasjon 02
Berlihaugen
Ideskisse til utforming av Berliområdet på oppdrag fra Sykkylven Næringsutvikling. Prosjektet består av 10 boliger for tilreisende designere som ønsker kortere eller lengre arbeidsopphold i møbelbygda. I tillegg til boliger omfatter prosjektet arbeidssal, utstillingsrom, bar/restaurant, kontor/møterom mm.
Kategori
Næring
Sted
Berlihaugen, Sykkylven

Hovedtanken bak prosjektet er å gi området en identitet som har kvaliteter ut over seg selv, og som kan bidra til å gjøre prosjektet kjent også utenfor fagmiljøet, og som kan tiltrekke seg designere og publikum også pga. det bygde miljø. Arkitekturen synliggjør «sjela» til den sunnmørske skaperkraften og Sykkylven som et tyngdepunkt i dette

Berlihuset står som et smykke i kulturlandskapet, med en sterk historisk identitet i Sykkylven. Prosjektet er en «fortelling» i landskapet der elementer bindes sammen. Til sammen blir dette en helhetlig utforming, hvor hvert element er en variasjon av samme tema, men som samtidig står i kontrast til Berlihuset. Det dramatiske landskapsrommet med bratte, til dels vertikale fjellsider og bølgende kulturlandskap i kontrast mot den horisontale vannflaten, har vært en inspirasjon. Prosjektet skal framheve dynamikken i skiftende værforhold, samt tider av døgnet og årstidene.

BERLIHUSET_illustrasjon 01
IDENTITET - Her ser man designernes boliger og tunet som dannes på nordsiden av dem. Dette blir «inngangspartiet» til hele området.
BERLIHUSET_illustrasjon 03
KONTRASTER - Bildet viser plassen som dannes på bakkeplan - under og mellom bygningsvolumene. Det nye volumet med utstillingssal knytter seg på Berlihusets vestre fasade.
BERLIHUSET_illustarsjon 04
DYNAMIKK MELLOM UTE OG INNE - Her ser man arbeidssalen til designerne som bor på området, samt utstillingsrommet over. Videre ser man rampen som fører opp til toppen av Klokkerhaugen.
BERLIHUSET_situasjonsplan 02
FORTELLINGEN I LANDSAKPET - Sammenhengen mellom Klokkerhaugen ned mot Berlihuset og de nye støttefunksjonene: boliger, utstillingsrom, arbeidssal.
BERLIHUSET situasjonsplan 01 AVLANGT