ØVRE HOLEN_situasjonsplan
Boliger Øvre Holen
Skisseprosjekt for 26 boenheter.
Kategori
Bolig
Sted
Øvre Holen, Ålesund

Hver bolig har hovedoppholdsrom og uteplasser mot både øst og vest, slik at de får gode oppholdsrom hele dagen. Vi ivaretar grøntdraget som strekker seg fra nord til sør på tomten, slik at dette kan fortsette å være et felles natur- og lekeområde både for nye og gamle beboere. Hver boenhet har egen parkeringsplass i umiddelbar tilknytning til boligen. Det meste av parkering og vegareal er gjemt under terrasser for å ivareta tomtens naturpreg. Bygningene har aksemål 5 meter som ivaretar en enkel og effektiv konstruksjon. 

ØVRE HOLEN_plan og snitt
ØVRE HOLEN_illustrasjon