Image1
Daaetunet
Daaetunet Omsorgsboliger
Kategori
Bolig
Byggeår
2023-
Størrelse
2080 m² BRA
Sted
Moa, Ålesund

Daaetunet omsorgsboliger er under bygging sentralt på Moa. Vi er prosjekterende og ansvarlig søker på vegne av Daaetunet AS. Prosjektet er en del av utbygging av et større boligområde og inneholder 20 omsorgsboliger, personaldel samt tre leiligheter for salg på det private marked. Prosjektet har et eget rom med aktivitetssenter/ kafe som blir en felles møteplass for alle beboerne i prosjektet. Fellesrommet vender seg mot offentlig gatetun på østsiden av bygget.