Daaegården, oversiktbilde
Daaegården
Kontor- og forretningsbygg med parkering på Moa.
Kategori
Næring
Byggeår
2009—2010
Størrelse
7000 kvm
Sted
Langelandsvegen 1, Ålesund

Daaegården er plassert i hjørnet av Daaekvartalet, og vil i framtiden bli tilsluttet av videre utbygging. Bygget har 4 etasjer med utleielokaler, for det meste til kontor og noe til næringsareal på bakkeplan. I tillegg er det 3 underetasjer med parkering, tekniske rom og birom/næringsareal.

Daagården Moa 4
Daaegården, glassfasade nærbilde
Daaegården, interiør
Teglsteinfasade, Daaegården