Illustrasjon
Nordic Wildfish
Nye kontorlokaler for Nordic Wildfish i Nordstrandfjørå på Valderøy. Transformasjon av eksisterende produksjonshall.
Kategori
Næring
Byggeår
2018-
Størrelse
680 kvm
Sted
Valderøy, Giske kommune

Eksisterende lager/produksjonshall er på cirka 650 m2. Hallen har to fasader som gir dagslys inn i rommet. En tradisjonell løsning med cellekontor langs fasadene vil skape et stort rom med begrensede kvaliteter i bakkant. Ved å løsrive arbeidsplassene fra fasadene og organisere de i klynger som plasseres «tilfeldig» utover det store gulvet skaper man et romforløp som legger opp til uformelle møteplasser som små torg samt bedre tilgang til dagslys til hele hallen. Hver «klynge» er tenkt bygd som en boks. Man får utnyttet og gitt kvaliteter til hele hallen.