Paralelloppdrag Fremmerholåsen Plot Illustrasjon Vest
OBOS Fremmerholåsen
Parallelloppdrag for OBOS
Kategori
Bolig
Byggeår
2019
Størrelse
ca 4000 m2
Sted
Ålesund

Eiendommen representerer avslutningen mot øst av boligbebyggelsen på Fremmerholåsen. Den bærende ideen i konseptet er et ønske om å fullføre og avslutte/ «avrunde» bebyggelsen på Fremmerholåsen, som i dag fremstår som utflytende og udefinert mot næringsområdet i øst. Landskapsrommet på Fremmerholåsen trenger en tydelig definisjon av boligområdet, mot E39 og næringsområdet. Bebyggelsen er lagt i en vinkel som åpner seg mot sør og vest, og samtidig definerer grøntarealet som lekeplassen er en del av. Man vender ryggen til E39 og industriområdet, og omrammer et attraktivt uterom. Med denne avgrensingen gir man samtidig bebyggelsen en god orientering mtp. sol og utsikt.

Paralelloppdrag Fremmerholåsen Plot Illustrasjon Øst
Bebyggelsen sett fra øst
Planer
Planer
Situasjonsplan
Situasjonsplan