RUNNANE_illusatrsjon
Runnane omsorgsbustader
24 omsorgsboliger i Skodje Kommune
Kategori
Offentlig
Byggeår
2018—
Størrelse
3 100 kvm
Sted
Skodje sentrum

24 kommunale omsorgsboliger med fellesfunksjoner og tilhørende uteområde med parkering. Bygget er tilrettelagt for omsorgstjenester fra hjemmetjenesten ved behov. 

Det er av driftsmessige hensyn lagt opp til mest mulig areal på en flate. Bygget er delt opp i 3 fløyer med fellesfunksjoner, personalrom og hovedinngang i krysningspunktet i midten. To av fløyene er rotert for å ligge i terrenget på best mulig måte. Den siste fløyen ligger orientert i forhold til veg-retning nord-sør, og det blir dannet et lunt sørvent uteareal og møtested ved hovedinngangen. 

RUNNANEN situasjonsplan