Inngang Studentkjeller Etter Photoshop
Studentbygg Ålesund
Prekvalifisert paraelloppdrag på oppdrag fra SiT, Brødr. Sunde as, Ålesund kommune og NTNU.
Kategori
Offentlig
Byggeår
2018
Størrelse
5000 m2
Sted
Ålesund

Det konseptuelle designgrepet er et tydelig og synlig bygg som assosieres med studentliv og innovasjon. Bygget har et lekent uttrykk, og utformingen synliggjør det pulserende akademiske og innovative livet som kjennetegner NTNU Ålesund og som campus-strategien skal forsterke. Bygget konkretiserer NTNU sine prinsipper for campusutvikling. NTNU Ålesund er i en "konkurransesituasjon" med bysentrum, og et viktig mål med bygget er at det skal klare å holde studentene på campus i konkurranse med byen. Bygget skal være en generator for å lage et nytt, urbant sentrum på campus. Det er derfor lagt vekt på å dyrke urbane kvaliteter som mange innganger, og et variert bygningsvolum med ulike kvaliteter i de ulike delene. Bygget er både robust og dynamisk, og muliggjør mangfold, og endringer over tid. Bygget skal absorbere tomt og omgivelser, være premissgiver ut over sin egen ytterbegrensning, og spile sammen med omkringliggende bebyggelse og omgivelser for øvrig.