Kløvdalen Tilbygg 3
Tilbygg Kløvadalen
Tilbygg over to plan til klassisk byvilla i bratt terreng, der både terrengform og trang situasjon ga utfordringer.
Kategori
Bolig
Størrelse
30 kvm
Sted
Kløvadalen 5, Ålesund

Utvidelse av stue/oppholdssone, med garasje under, som utnytter tomtens form maksimalt. Tilbygget har et moderne uttrykk med bruk av mur som spiller sammen med byggets klassiske uttrykk.

Kløvdalen Tilbygg 4
Kløvdalen Tilbygg 5