Rekke Øst Fasade Vest
Tronstadhagen
Boligprosjekt med 26 leiligheter
Kategori
Bolig
Byggeår
2015
Størrelse
4500 kvm
Sted
Holsmyrvegen, Ålesund

Bebyggelsen ligger vakkert til øst for Moa i Ålesund og med nærhet til Lillevannet som er et yndet rekreasjonsområde. Bebyggelsen er organisert i to rekker over 2 til 4 plan og er bygget i tre. Fasadekledning er vedlikeholdsfri og i tunet er det nedgravd søppelhåndteringsanlegg med sortering. Leilighetene varierer i størrelse fra 66 m2 til 154 m2. De to bolig-rekkene er forbundet med hverandre under bakken med parkeringsarealer. Mellom husrekkene er det etablert felles oppholdsareal med sittegrupper og lekeapparater. Alle leiligheter er tilgjengelige for bevegelseshemmede.

Rekke Øst Tunside
Tronstadhagen Sørfasader
Rekke Øst Utsnitt Vestfasade
Veranda 2