Illustrasjon utstillingsplassen, plot arkitekter
Utstillingsplassen
Boligprosjekt med 46 leiligheter på Utstillingsplassen.
Kategori
Bolig
Byggeår
2018—
Størrelse
4500 kvm
Sted
Utstillingsplassen, Ålesund

Rammetillatelse er gitt for boligprosjektet «Up» på to tomter på Utstillingsplassen.

Nybygget er planlagt med 46 leiligheter i størrelse fra 35-150 m2. Flere av loftsleilighetene går over to etasjer. Prosjektet har parkeringsplasser i underetasje og er tilgjengelig for funksjonshmmede. Tomtene som er regulert til kvartalsbebyggelse har stått ubebygd siden bensinstasjons-bygningene ble revet for flere år siden. Nybygget kompletterer kvartalet slik det er planlagt i reguleringsplanen og vil sammen med det planlagte svømmeanlegget på Øvre Utstillingsplass revitalisere Utstillingsplassen.

Fasade utstillingsplassen, plot arkitekter
Plan utstillingsplassen, plot arkitekter
Snitt utstillingsplassen, plot arkitekter